Anmälan till minnesstund

Anmälan till minnesstund

Att anordna minnesstund i direkt anslutning till begravningen är vanligt och mycket uppskattat. Den hålls vanligen i någon av de anhörigas bostad, i en restaurang, ett församlingshem eller annan lokal. Inbjudan kan t ex ske via dödsannonsen, via brev eller muntligt.

Här anmäler du enkelt via e-post vilka som önskar delta i minnesstunden efter begravningen.