Att dela sorgen

På en begravning hör anhöriga och nära vänner till de självskrivna deltagarna. Men även om man inte hör till den avlidnes allra närmaste har man rätt, och kanske även förväntas, att delta i sorgen. Det betyder ofta mycket för den drabbade familjen att människor tar sig tid att närvara.

Att uttrycka sin medkänsla

Kondoleansen är ett sätt att visa sitt deltagande i sorgen. Genom att ringa, sända blommor, brev eller ett kort gör du ditt deltagande synligt. De anhöriga vet att du tänker på dem. Det bästa är att kunna överräcka en hälsning personligt, men med tanke på avstånd och annat är det inte alltid möjligt.

Begravning i mindre krets

Om de anhöriga vill hålla begravningen inom en mindre krets, utannonseras det i god tid innan begravningen och de gäster som ska närvara får en särskild inbjudan. Detta utannonseras i så fall i god tid innan begravningen. 

Har du frågor?

Hör av dig till oss så hjälper vi dig med din fråga eller fundering.

Kontakta oss