Försäkra dig om att pengar finns

Det finns flera alternativ att ordna så att det finns pengar till begravningen. Vanligast är att pengar tas ur dödsboet, d v s den avlidnes efterlämnade tillgångar. Det innebär att de efterlevande kan bestämma begravningens omfattning – om inte den avlidne varit förutseende och nedtecknat sina önskemål i Livsarkivet.

Vill du vara helt säker på att pengar finns avsatta för den egna begravningen? Teckna en förmånlig begravningsförsäkring. Här kan du läsa mer om ”Memento Begravningsförsäkring”

Har du frågor?

Hör av dig till oss så hjälper vi dig med din fråga eller fundering.

Kontakta oss