Att välja ceremoni

Hur vill ni att begravningsceremonin ska se ut? En ceremoni med religiösa förtecken eller en borgerlig ceremoni? En mycket enkel ceremoni eller en personligt präglad ceremoni som speglar den avlidnes liv och gärning? Det här är viktiga frågor som ni bör ställa er inom familjen innan ni börjar planera begravningen. Här följer en kort vägledning i alternativen:

Begravning enligt svenska kyrkans ordning

En kyrklig begravningsceremoni är fortfarande vanligast i Sverige. Utförs den med en präst i svenska kyrkan som officiant kallas ceremonin mer officiellt begravningsgudstjänst.

Borgerlig begravning

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni som kan utformas helt fritt efter den avlidnes eller de anhörigas önskemål. Ofta förekommer diktläsning och musik som centrala delar i ceremonin.
Även religiösa inslag förekommer i borgerliga ceremonier.

En personligt präglad begravning

Det viktigaste för er är kanske inte valet mellan en religiöst präglad ceremoni och en borgerlig begravning? Något som allt fler väljer är en ceremoni som speglar den avlidne personens liv, intressen och karaktär. Det kan handla om allt i från att välja en kista som speglar en avlidnes intresse av hav och sjö eller att välja musik och sång för en avliden älskare av Elvis musik. Valet är ert – alla möjligheter står öppna!

Ceremonier enligt andra trossamfund

Andra trossamfund har sina speciella begravningsceremonier som kan äga rum i samfundets lokal eller i allmänna gravkapell.

Vi har stor respekt för alla de olikheter som är knutna till olika religioner och kulturer. Du får hjälp med allt oavsett vilken religion och kultur som ska prägla ceremonin. Vill du veta mer om begravningsformer i olika kulturer och religioner kan du läsa mer här >>

Val av musik och dikter

Vilken typ av musik ska framföras vid begravningen? En traditionell begravningsgudstjänst inleds och avslutas alltid med orgelmusik. Istället för orgelmusik förekommer ofta solosång, körsång eller musik för något annat instrument. Vi hjälper vi till att ordna musiken utifrån era önskemål.

Här är två användbara länkar där du kan söka efter musik och även verser och dikter.

Klicka här för förslag på Musik >>
Klicka här för förslag på Verser och dikter >>

Har du frågor?

Hör av dig till oss så hjälper vi dig med din fråga eller fundering.

Kontakta oss