Anmälan till minnesstund

Att anordna minnesstund i direkt anslutning till begravningen är vanligt och mycket uppskattat. Den hålls vanligen i någon av de anhörigas bostad, i en restaurang, ett församlingshem eller annan lokal. Inbjudan kan t ex ske via dödsannonsen, via brev eller muntligt.

Här anmäler du enkelt via e-post vilka som önskar delta i minnesstunden efter begravningen.

Om ni endast ska närvara vid begravningen, så anger ni det i sista fältet som heter ”Kost” skriv – ”jag/vi vill endast närvara vid begravningsakten”. Anmäler ni att närvara vid minnesstunden så deltar ni automatiskt vid begravningsakten.

Har du frågor?

Hör av dig till oss så hjälper vi dig med din fråga eller fundering.

Kontakta oss